Montáž, opravy, revize a zkoušky EZ E1A, E1B

Školení a zkoušky dle vyhl. 50/78Sb., přípravné kurzy revizních techniků EZ

Projektování, výstavba a provozování EZ – NN, TS a VN, zemní práce

Termovize, měření a analýza sítí, řešení kompenzací – energetika

Lokalizace kabelových poruch, trasování, vysokonapěťové zkoušky EZ